Kulturelle udtryksformer

Læs mere om kulturelle udtryksformer her.

Indhold

  Kulturelle udtryksformer rummer mange aspekter lige fra at kunne udtrykke sig gennem forskellige materialer til at udtrykke sig gennem dans, musik, teater m.m. ( Kultur indeholder også mange kontraster ). Forskellen på bykultur og at være på landet. Kulturen i andre lande og deres skikke. Almindelig bordkultur og almen dannelseskultur. Så kulturelle udtryksformer rummer mere end som så.

  Hvad skal børnene opnå:

  • børnene skal have kendskab til sange/sanglege
  • de skal have kendskab til musik, teater, rim og remser
  • de skal kunne kende og anvende forskellige materialer og udtrykke sig gennem disse
  • blive glad for noget de har lavet og anerkende noget andre har lavet
  • børnene skal lære en spisekultur
  • almen opdragelse ( at man ikke slår, kradser, kravler på bordet, kaster med tingene eller skriger når man ikke får sin vilje )
  • de skal opnå kendskab til den danske kultur samt andre kulturer
  • opnå ud af egen vilje at hjælpe til. Få en fornemmelse af hvad der er rigtigt og forkert. Gebærde sig socialt
  • kende forskellen på land og by

  Hvordan støtter vi børnene:

  • de voksne er rollemodeler for sprogkulturen i huset, taler ordentlig til børnene og hinanden
  • guider børnene til at udtrykke sig verbalt i stedet for f.eks. at bruge hænderne
  • lærer børnene køkultur ved at hjælpe dem med f.eks. at stå og gå i række
  • gennem ris og ros give børnene en fornemmelse af, hvad der er rigtig og forkert opførsel
  • har forskellige musikinstrumenter til rådighed
  • har forskellige materialer til rådighed ( ler, lim, maling osv. )
  • sørge for bøger / video/ Ipad, som kan understøtte emner
  • give børnene mulighed for at opleve teater, musik og kunst
  • udflugter i nærmiljøet ( skov, strand, biblioteket m.m. )
  • have traditioner
  • have madkultur, opleve et fællesskab, hyggestund med bordskik

  Aktiviteter som kan støtte børnene:

  • lave aktiviteter hvor børnene får mulighed for at udtrykke sig gennem forskellige materialer

  f.eks. maleaktiviteter, klippe/ klistre, lave lerfigurer, arbejde med naturmaterialer

  • højtlæsning og dialogisk læsning
  • udflugter
  • spille teater sammen eller for børnene
  • kigge på billeder i bøger eller på Ipad
  • traditioner så som fødselsdage m.m.
  • emnearbejde med gentagelser og fordybelse
  • billeder og musik fra andre lande

  Tegn:

  • viser lyst og glæde til at deltage i aktiviteter
  • udviser nysgerrighed og deltager aktivt, når vi er på udflugt
  • udviser glæde og deltager aktivt i traditioner
  • glæder sig over at vise det man har lavet ( billede, lerfigur osv. )
  • udviser glæde ved musik, dans, teater m.m.
  • begynder at vise bordskik

  Børn med særlige behov:

  • mere tid
  • rød tråd mellem forældre og institution
  • flere gentagelser
  • ekstra guide
  • en til en