Den sproglige kompetence

Læs mere om den sproglige kompetence her.

Indhold

  Det er vigtigt for både at være en del af fællesskabet, men også kunne kommunikere sine følelser og frustrationer, at kunne udtrykke sig.

  Hvad skal børnene opnå

  • kunne lytte til en besked
  • kunne lytte til en fortælling/historie
  • interessere sig for bøger, sange, rim og remser
  • kunne gentage/ imitere ord
  • sætte ord på følelser
  • spørge om hjælp
  • sætte ord på leg
  • tage initiativ til sprog, lave lyde, vrøvle/ prøve sig frem
  • gå fra at pege, til enkelte ord, til påbegynde sætninger
  • kommunikere med de andre børn samt de voksne

  Hvordan støtter vi børnene:

  • giver dem tid og ro til at sætte ord på
  • motiverer dem til at anvende sprog
  • gentager og anerkender samt roser deres initiativ til sprog
  • hjælper med at sætte ord på leg og dialog med de andre børn
  • hjælper med at sætte ord på følelser
  • hjælper med at spørge/ sige fra i legesituationer
  • udfordrer børnene via. beskeder
  • er nærværende
  • sætter ord på, når vi som voksne gør klar til mad, er med i leg, i aktiviteter osv.
  • være opmærksomme på det non verbale sprog ( mimik, kropssprog, ansigtsudtryk m.m. )
  • skaber nysgerrighed for sproget, og møder barnet på det stadiet, det nu er
  • følger barnets spor. Griber muligheden, når der opstår mulighed for sprog, og motiverer der
  • gentagelser generelt

  Aktiviteter som kan støtte børnene:

  • dialogisk læsning
  • pegebøger/ billedbøger hvor vi sætter ord på”sprogbad”( siger ordene, sætter ordene i kontekst, hører, mærker, bevæger, ser på billeder osv. )
  • spil med farver, billeder osv.
  • samling
  • sange med og uden fagter
  • leg med rim og remser
  • leg med overbegreber ( frugter, grøntsager, møbler osv. )
  • teater
  • små videoklip på Ipad
  • emneuger med fordybelse i områder ( f.eks forår, tegn på forår, udflugter i naturen, billeder af forår osv. )

  Tegn:

  • får større ordforråd
  • får lyst til at fortælle
  • genkender sange/ fagter og synger med/ laver fagter
  • sætter lyd / ord på følelser
  • giver verbal eller nonverbalt udtryk for sine behov
  • bruger sprog i samvær med andre
  • sætter ord på handlinger

  Børn med særlige behov:

  • et tæt samarbejde med forældrene
  • ekstra guide samt tid og ro
  • motivere til sprog
  • ros og anerkendelse
  • sætte sprog på handlinger