Den personlige kompetence

Læs mere om den personlige kompetence her.

Indhold

  Hvem er jeg? Hvad kan jeg? At vide jeg er noget særligt, at tro på sig selv, at turde prøve nye ting, de følelser jeg indeholder, hvordan jeg håndterer situationer? Hvilke udfordringer har jeg?

  Læremål:

  Hvad skal børnene opnå

  • udvikle selvtillid og selvværd
  • føle sig værdifulde
  • at turde prøve nye ting og have gå på mod
  • at kunne sige fra
  • at kunne ytre sin mening
  • være hjælpsom og udvise empati
  • at kunne tåle forandringer
  • tage initiativ
  • kunne udtrykke egne følelser, behov og ønsker

  Hvordan støtter vi børnene:

  • vi motiverer børnene til at prøve nye ting
  • giver ros, når barnet tager initiativ
  • lader børnene vide, at vi er der for dem og vil dem det bedste
  • præsenterer nye ting/ skaber oplevelser/ vækker interessen for at lære og udforske
  • understøtter dem i at sige fra eller spørge om de må være med
  • giver børnene lov til at være med til at trøste
  • give børnene lov til at hjælpe med de daglige gøremål
  • hjælpe med at sætte ord på barnets følelser
  • viser børnene, at det er okay at prøve noget nyt ved selv at være rollemodel
  • give børnene plads til at rumme alle følelser ( f.eks. det er okay at være sur eller ked at det )

  Aktiviteter som kan støtte børnene:

  • legestund
  • samling
  • motorik
  • oplevelser ud af huset
  • være en del af daglige gøremål
  • spejløvelser
  • dialogisk læsning
  • guide børnene
  • kreative sysler
  • musik
  • stille passende krav alt efter alder og kunnen

  Tegn:

  • barnet tager initiativ
  • barnet tager del i fællesskabet / deltager i aktiviteter
  • viser selvstændighed, selvhjulpenhed og gå på mod
  • barnet henvender sig til de andre børn og voksne
  • barnet giver udtryk for sine behov, interesser samt følelser
  • udviser empati for de andre børn

  Børn med særlige behov:

  • et tæt samarbejde med forældrene
  • ekstra guide samt tid og ro
  • ros og anerkendelse
  • ekstra støtte i aktiviteter samt leg