Den sociale kompetence

Læs mere om den sociale kompetence her.

Indhold

  Gennem sin tid i vuggestuegruppen lærer barnet at forholde sig ikke blot til sin familie, men også at opbygge en relation til de voksne samt andre børn i vuggestuegruppen. Det at kunne indgå i et fællesskab med de andre, at vente på tur, udvise empati, tage initiativ til en relation/dialog med andre og respektere, når de andre siger fra, er vigtig for et godt samspil.

  Læremål:

  Hvad skal børnene opnå

  • være åbne overfor nye venskaber
  • være hjælpsom
  • acceptere når andre siger fra
  • gå på kompromis
  • vente på tur
  • lytte
  • kunne tåle lidt modgang
  • tage initiativ
  • tale pænt
  • kunne sige fra
  • deles om ting

  Hvordan støtter vi børnene:

  • guider børnene i legesituationer/ hjælper med at spørge
  • giver ros
  • siger fra, når der bliver brugt grimt sprog
  • de voksne som rollemodeller
  • hjælper med at sætte ord på følelser
  • hjælper dem med at sige fra
  • hjælper dem med at rumme følelser via trøst og empati
  • hjælper dem til at deles ved at finde på løsninger, erstatningslegetøj osv.
  • anvende høflighedsfraser
  • giver børnene lov til at være utilfredse

  Aktiviteter som kan støtte børnene:

  • samlingsstund
  • legestund
  • spil
  • motorik
  • samarbejdsøvelser
  • praktiske opgaver

  Tegn:

  • viser omsorg for de andre børn
  • viser glæde ved at være en del af fællesskabet
  • begynder at lære turtagning og lytte når andre taler
  • deltager aktivt i leg
  • deltager aktivt i aktiviteter

  Børn med særlige behov:

  • et tæt samarbejde med forældrene
  • ekstra guide samt tid og ro
  • ros og anerkendelse
  • ekstra støtte i aktiviteter samt leg
  • mindre grupper, færre at forholde sig til ( f.eks. start med et barn )