Gå til hovedindhold

Hverdagen

Generelle informationer for alle stuerne

Indhold

  Når jeres barn er indskrevet i Nørrevang Børnehus, sender vi et brev til jeres barn, hvor vi byder jer velkommen og fortæller hvilken stue, barnet skal gå på.

  Huset er opdelt i følgende 3 børnegrupper, det er de 0-2 årige Ugleungerne, 2-3 årige Krudtuglerne, og 3-6 årige Leoparderne.

  Vi inviterer på besøg i børnehuset, så I og barnet kan se og opleve børnehuset. Vi vil meget gerne vide lidt om jeres barn, og vi aftaler hvordan starten skal foregå, og hvis der er særlige hensyn der skal tages til barnet.

  Det er vigtigt at barnet får en god start i børnehuset, opstarts perioden skal dog ikke tage for lang tid, da det er svært, at lære barnet at kende mens forældrene er i børnehuset.

  Når barnet møder i institutionen om morgenen er det vigtigt, både for personalet og for barnet, at vi får sagt godmorgen. Barnet har altid mulighed for at vinke til jer når i går, og personalet hjælper gerne med at sige farvel, dog kan der ikke påregne hjælp til at vinke efter kl. 9.00.

  Når I henter jeres barn er det vigtigt at der er tid til barnet lige leger færdigt og får tid til at rydde op, så det ikke er de kammerater der er til sidst der skal rydde op. Hvis jeres barn bliver hentet af andre end de sædvanlige, skal personalet have besked.

  Tast ind på Aula, så snart du ved dit barn er syg, og ikke kommer i institution. 

  Vi modtager ikke syge børn.

  Hvis dit barn bliver syg i løbet af dagen,  og ikke kan deltage i aktiviteter på lige vilkår med de andre, ringer vi til dig/jer som forældre.

  Skal dit barn have medicin, mens det er i småbørnsgruppen, skal medicinbeholderen have læselig påskrift med oplysninger om følgende:

  • Barnets navn
  • Medicinens art
  • Den ordinerede dosis
  • Dato

  Vi har mulighed, gennem Aula at vise billeder fra dagligdagen. 

  Vi fejre barnets fødselsdag med hvad der til høre sig ( vi synger fødselsdagssang, pynter bordet og sætter flag ved døren og barnet for en gave osv. ) Som forældre må man også gerne medbringe lidt mundgodt til fødselsdagen.

  Særligt ved vuggestuegrupperne: 

  Vi tager udgangspunkt i kommunens kostpolitik og begrænser derfor sukker indtaget hos de 0-3 årige.

  Forslag til et udvalg af sukker begrænset fødevare til fødselsdags menuen:

  • Hjemmebagte boller (fin kernet)
  • Forskellige frugter
  • Pandekager
  • Rosiner 

  Jeres barn skal have praktisk tøj på. Tøj der ikke må få malerpletter eller mudderklatter, bør blive hjemme. Husk skiftetøj, så som regntøj, gummistøvler, overtøj og sko til indendørs brug (her kan evt. sandalerne fra i sommers bruges hen over efteråret.) Når i henter jeres barn skal i sørge for at der bliver ryddet op på garderobepladsen, støvlerne skal op på hylderne. Garderoben skal tømmes hver fredag, så der kan blive gjort rent på pladsen.

  Skiftetøjskassen skal altid være fyldt godt op. 

  Husk

  Tydeligt navn i tøjet, fodtøjet samt hat og handsker. 

  Når UV-indeks er forhøjet, skal børnene smøres med solcreme hjemmefra om morgenen, og vi sørger for børnene inden vi går ud over middag.

  Vi bruger kun godkendt solcreme.

  Der må ikke ryges på Børnehusets matrikel.

  Ligeledes må de ansatte heller ikke ryge i arbejdstiden.

  Vi vil gerne frabede os mobil under aflevering og afhentning. Det er vigtigt, at man er tilstede ved afhentningen af sit barn. Det vigtigt for os, at høre når i aflevere barnet, om der er noget særligt, vi skal være opmærksomme på. 

  I Nørrevang fejre vi div. højtider.

  • Fastelavn
  • Påske
  • Høstfest 
  • Jul