Gå til hovedindhold

Velkommen

Velkommen til Nørrevang Børnehus

Indhold

  Nørrevang Børnehus er en integreret 0-6 års institution. Vi er delt op i tre grupper. Ugleungerne 0-2 år, krudtuglerne 2-3 år, og leoparderne 3-6 år.

  Vi er ideelt placeret, tæt på Knapp stien, skov, biblioteket og vandet. Vi tager på opdagelses ture med vores bus, der er pakket med fiskenet, madpakker og glade, forventningsfulde børn.

  Vi vægter naturen og ude livet højt. Vi bruger legepladsen eller skoven dagligt. Vi finder dyr, cykler og bygger sandslotte.

  Vi arbejder med barnets kreativitet, sanser og fantasi, der styrkes gennem bl.a. musik, sang og motorik. Vi danser, tegner og bygger huler. Vil du være med?

  Vi vægter børnenes venskaber højt. Gode venskaber styrker barnets sociale kompetencer, selvværd og selvtillid.

  Personalet i børnehuset arbejder via læreplaner målrettet med aldersvarende aktiviteter, der tilgodeser det enkelte barns behov. Lige fra en god og tryg opstart for de mindste, herimod en god og velforberedt skolestart.