Opstart i Nørrevang Børnehus

Læs mere om opstart i Nørrevang Børnehus her.

Indhold

    Når jeres barn er indskrevet i Nørrevang Børnehus, sender vi et brev til jeres barn, hvor vi byder jer velkommen og fortæller hvilken stue, barnet skal gå på. Vi inviterer på besøg i børnehuset, så I og barnet kan se og opleve børnehuset. Vi vil meget gerne vide lidt om jeres barn, og vi aftaler hvordan starten skal foregå, og hvis der er særlige hensyn der skal tages til barnet. Det er vigtigt at barnet får en god start i børnehuset, opstarts perioden skal dog ikke tage for lang tid, da det er svært, at lære barnet at kende mens forældrene er i børnehuset.