Hverdagen

Find informationer om hverdagen her.

Indhold

  Vi skiftes til at åbne børnehuset, så derfor åbnes i ugleungerne, senere fordeler vi os i leoparderne og krudtuglerne. 

  Der er leg og aktiviteter om formiddagen og kl. 11.00 spiser vi frokost. 

  Hvis dit barn bliver sulten i løbet af formiddagen, bliver barnet tilbudt en mad fra madpakken.

  Over middag er alle ude på legepladsen, i ca. 2 timer. Kl. 14.00 spiser vi frugtmåltidet, og for at give børnene ro til at spise, vil vi gerne at I ikke henter jeres barn i dette tidsrum.

  Efter frugt er der igen leg og evt. aktiviteter, og børnene begynder at blive hentet.

  Hver fredag kan børnene medbringe legetøj hjemmefra. Vi kan dog ikke tage ansvaret for legetøjet, hvis det forsvinder eller går i stykker. December måned er legetøjs fri. Det medbragte legetøj skal være uden batterier, da vi tager hensyn til at børnene skal være i støj niveauet hele dagen, så ingen støj i legetøjet. De må gerne have en nissehue på i hele december mdr.

  Vi holder hvert år i september en stor høstfest, hvor det er bedsteforældre der bliver inviteret til at deltage. Vi har forinden øvet os på høstsange, sanglege og det hele slutter af med, at vi alle danser på legepladsen og efterfølgende er der aktivitets boder hvor der leges og hygges.

  Efter sommerferien planlægger vi aktiviteter for de yngste børn i børnehaven. De yngste, er børn der er fyldt tre år, på det tidspunkt vi starter aktiviteterne. Formålet med disse aktiviteter er, at de lærer hinanden at kende og finde nye lege relationer i børnehaven. Det er bl.a. i disse aktiviteter pædagogerne også får indblik i det enkelte børn og samspillet mellem dem.

  For de børn der er indskrevet til, at skulle starte i skolen efter sommerferien, er der hen over foråret forskellige aktiviteter. Disse aktiviteter bliver planlagt på tværs af stuerne og indeholder forskellige udfordringer tilpasset deres forestående skolestart. F.eks. arrangeres uger, hvor børnene gennem skolelignende aktiviteter forberedes til skolestart og opnår en større selvstændighed. Vi tager ikke på koloni.

  Hvert år ser vi frem til at holde fastelavnsfest. Børnene møder udklædte, vi slår katten af tønden og der udnævnes en kattekonge. Kattekongen vælger derefter sin dronning.

  Vi forbedrede påske med forskellige aktiviteter, med sange, påskeudklip og umiddelbart inden påske, holder vi en fælles påskefest. Efter festen er der påskeæg til alle, med forældre.

  Nørrevang børnehus startede den 15. november 1969. Vi fejrer selvfølgelig denne dag på festlig vis.

  Vi forbereder julen i hele december måned med forskellige aktiviteter, nogle aktiviteter er faste hvert år og andre kun et enkelt år.

  En af de faste traditioner er at vi går i Sct. Jørgens kirke. Efter kirkegang, bliver der serveret risengrød, med mandel og deraf følgende mandelgave. Som regel har julemanden tid til at komme på besøg.

  Ved en ulykke i børnehuset, vil forældrene blive kontaktet hurtigst muligt. Da det er vigtigt for barnet at være i trygge rammer hvis der måtte være behov for sundhedsfaglig hjælp, har vi til jer som forældre en forventning om at i kommer og er hos barnet. Er tilfældet at barnet skal akut på sygehuset, vil en af personalet ledsage, hvorefter i som forældre vil skulle komme til sygehuset for at tage over.

  Det er vigtigt at i  som forældre i alle tilfælde bestræber jer på at møde op i børnehuset når der ringes efter jer, da det ikke altid er muligt at et personale kan gå fra til at tage med på sygehuset eller til lægen.