Velkommen

  Nørrevang Børnehave er ideelt placeret, tæt på Knapp stien, skov, biblioteket og vandet. Vi tager på opdagelses ture med vores bus, der er pakket med fiskenet, madpakker og glade, forventningsfulde børn.

  Vi vægter naturen og ude livet højt. Vi bruger legepladsen eller skoven dagligt. Vi finder dyr, tænder bål og bygger sandslotte.

  Vi arbejder med barnets kreativitet, sanser og fantasi, der styrkes gennem bl.a. musik, sang og motorik. Vi arbejder i værkstedet, danser, tegner og bygger huler. Vil du være med?

  Vi vægter børnenes venskaber højt. Gode venskaber styrker barnets sociale kompetencer, selvværd og selvtillid.

  Personalet i børnehaven arbejder via læreplaner målrettet med aldersvarende aktiviteter, der tilgodeser det enkelte barns behov. Lige fra en god og tryg opstart for de mindste, henimod en god og velforberedt skolestart.

  Opstart i Nørrevang Børnehave

  Når jeres barn er indskrevet i Nørrevang Børnehave, sender vi et brev til jeres barn, hvor vi byder jer velkommen og fortæller hvilken stue, barnet skal gå på.

  Vi inviterer på besøg i børnehaven, så I og barnet kan se og opleve børnehaven. Vi vil meget gerne vide lidt om jeres barn, og vi aftaler hvordan starten skal foregå, og hvis der er særlige hensyn der skal tages til barnet.

  Det er vigtigt at barnet får en god start i børnehaven, opstarts perioden skal dog ikke tage for lang tid, da det er svært, at lære barnet at kende mens forældrene er i børnehaven.

  Sidst opdateret 22.06.2017

  Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

  Fandt du siden nyttig?

  Nørrevang Børnehave Nørrevang 4 6200 Aabenraa tlf: 73768733