0-2 årige

Ugleungerne og krudtuglerne

 

Beskrivelse af location samt lokaler:

Ugleungerne er en småbørns gruppe, som er en del af Nørrevang børnehus. Småbørns gruppen er placeret i den bagerste del af børnehavens bygning og har egen indgang. På den måde har man mulighed for en stille og rolig aflevering. I garderoben er der en opslagstavle, som beskriver ugens forløb, småbørns gruppens rytme samt relevante opslag.

Få meter fra indgangen forefindes en dejlig stor legeplads med en lille købmandsbutik, et skib med sandkasse og rutsjebane og en kasse med legeredskaber og en træhest. Lige ved siden af småbørns gruppens legeplads er der en udgang til soldatermarken. Soldatermarken er et dejlig stort græs areal, hvor børnene har mulighed for at lege, spille bold, laver motorik i naturen osv. Fra småbørns gruppens store vindue ses barnevognskuret, så de voksne nemt kan se barnevognene indefra (der benyttes selvfølgelig også babyalarm).

Inde i småbørns gruppen er der et dejlig stort lyst rum, som er indrettet i flere små hjørner. Vi har en lille dukkekrog, et motorik hjørne, en sansekrog, borde til både kreative sysler samt spisning. Vi har mange musikinstrumenter, og en voksen der spiller guitar i forbindelse med musikaktiviteter.

 

I de tilfælde hvor der er stor efterspørgsel på småbørns pladser og vi derfor har flere børn, opdeles småbørns gruppen i 2 grupper. I den ene gruppe er de 0 til 2 årige som hedder ugleungerne og i den anden gruppe er de 2 til 3 årige som hedder krudtuglerne. I tilfælde af flere børn kan gruppen med de 2 til 3 årige udvides med en 2 til og med 3 årig gruppe.

Deres gruppe har placering forrest i børnehaven tættest på børnehavens indgang og har et lokale identisk med børnehavens dvs. med et stort lokale med en separat tumler(et rum) og et værksted til rådighed ligeledes har de en opslagstavle med ugens forløb samt relevante opslag. I denne gruppe går børnene fra at sove i barnevogn over til at sove på madrasser. De helt store som ikke sover til middag mere er med ude på legepladsen sammen med børnehavebørnene.

Fra 2018 blev vi i småbørns gruppen 20 børn fordelt på 2 grupper. Hos de 0-2 årige kaldt ugleungerne er der tilknyttet 3 faste medarbejder (i visse perioder 4) bestående af to pædagoger samt en fast medhjælper. Hos 2 års gruppen kaldt krudtuglerne er der en pædagog og en medhjælper tilknyttet.

 

Dagligdagen:

I småbørns gruppen lægger vi vægt på, at dagligdagen tilrettelægges, så den tilgodeser dit barns behov og udvikling.

Barnet skal føle, at de voksne er nærværende, at barnet føler sig værdsat, at der er voksne, som lytter, er engagerede og viser interesse for at skabe en god relation og giver sig tid til dette.

Det er vigtigt for os, at barnet trives, og at vi lytter til og er opmærksomme på barnets signaler. Derfor er det vigtig med et personale, som er gode til at iagttage, udvise omsorg og giver plads til børns forskellighed. At møde barnet hvor det er i nærmeste udviklings zone.

Vores hverdag indeholder forskellige aktiviteter som ture ud af huset, leg inde og ude, kreative sysler, musiske og motoriske aktiviteter samt spontane aktiviteter.

Det er vigtigt, at der i hverdagen samt aktiviteter gives plads til udvikling. Børnene præges gennem leg, passende krav, til fordybelse, motiveres til at få lyst til at lære, eksperimentere og udforske.

Vores pædagogiske aktiviteter samt dagligdag er planlagt ud fra lærerplanerne.

 

 

Læreplaner for de 0-3 årige i småbørns grupperne ugleungerne og krudtuglerne

 

Sociale udvikling:

Gennem sin tid i småbørns gruppen lærer barnet at forholde sig ikke blot til sin familie, men også at opbygge en relation til de voksne samt andre børn i småbørns gruppen. Det at kunne indgå i et fællesskab med de andre, at vente på tur, udvise empati, tage initiativ til en relation/dialog med andre og respektere, når de andre siger fra, er vigtig for et godt samspil.

 

Læremål:

Hvad skal børnene opnå

 

 • være åbne overfor nye venskaber
 • være hjælpsom
 • acceptere når andre siger fra
 • gå på kompromis
 • vente på tur
 • lytte
 • kunne tåle lidt modgang
 • tage initiativ
 • tale pænt
 • kunne sige fra
 • deles om ting
 • give plads til forskellighed og acceptere forskellighed
 • at føle sig en del af fællesskabet

 

Hvordan støtter vi børnene:

 • guider børnene i legesituationer/ hjælper med at spørge
 • giver ros
 • sige fra, når der bliver brugt grimt sprog
 • de voksne som rollemodeller
 • hjælper med at sætte ord på følelser
 • hjælper dem med at sige fra
 • hjælper dem med at rumme følelser via trøst og empati
 • hjælper dem til at deles ved at finde på løsninger, erstatnings legetøj osv.
 • anvende høflighedsfraser
 • giver børnene lov til at være utilfredse
 • opfordre dem til at være en del af fællesskabet og give dem en følelse af at de er en del af fælleskabet

 

Aktiviteter som kan støtte børnene:

 • samlings stund
 • legestund
 • spil
 • motorik
 • samarbejdsøvelser
 • praktiske opgaver

 

Tegn:

 

 • viser omsorg for de andre børn
 • viser glæde ved at være en del af fællesskabet
 • begynder at lære turtagning og lytte når andre taler
 • deltager aktivt i leg
 • deltager aktivt i aktiviteter

 

Børn med særlige behov:

 • et tæt samarbejde med forældrene
 • ekstra guide samt tid og ro
 • ros og anerkendelse
 • ekstra støtte i aktiviteter samt leg
 • mindre grupper, færre at forholde sig til (f.eks. start med et barn )

 

 

 

Alsidig personlige udvikling:

Hvem er jeg? Hvad kan jeg? At vide jeg er noget særligt, at tro på sig selv, at turde prøve nye ting, de følelser jeg indeholder, hvordan jeg håndterer situationer? Hvilke udfordringer har jeg?

 

Læremål:

Hvad skal børnene opnå

 

 • udvikle selvtillid og selvværd
 • føle sig værdifulde
 • at turde prøve nye ting og have gå på mod
 • at kunne sige fra
 • at kunne ytre sin mening
 • være hjælpsom og udvise empati
 • at kunne tåle forandringer og modgang
 • tage initiativ
 • kunne udtrykke egne følelser, behov og ønsker
 • få en følelse af at indgå i et demokrati og have medbestemmelse/medindflydelse

 

Hvordan støtter vi børnene:

 • vi motiverer børnene til at prøve nye ting
 • giver ros, når barnet tager initiativ
 • lader børnene vide, at vi er der for dem og vil dem det bedste
 • præsenterer nye ting/ skaber oplevelser/ vækker interessen for at lære og udforske
 • understøtter dem i at sige fra eller spørge om de må være med
 • giver børnene lov til at være med til at trøste
 • give børnene lov til at hjælpe med de daglige gøremål
 • hjælpe med at sætte ord på barnets følelser
 • viser børnene, at det er okay at prøve noget nyt ved selv at være rollemodel
 • give børnene plads til at rumme alle følelser (f.eks. Det er okay at være sur eller ked at det.
 • Støtte børnene i at tage initiativ og give dem medindflydelse.
 • Opfordre dem til at være del af et fællesskab

 

Aktiviteter som kan støtte børnene:

 • legestund
 • samling
 • motorik
 • oplevelser ud af huset
 • være en del af daglige gøremål
 • spejløvelser
 • dialogisk læsning
 • guide børnene
 • kreative sysler
 • musik
 • stille passende krav alt efter alder og kunnen

 

Tegn:

 

 • barnet tager initiativ
 • barnet tager del i fællesskabet / deltager i aktiviteter
 • viser selvstændighed, selvhjulpenhed og gå på mod
 • barnet henvender sig til de andre børn og voksne
 • barnet giver udtryk for sine behov, interesser samt følelser
 • udviser empati for de andre børn

 

Børn med særlige behov:

 • et tæt samarbejde med forældrene
 • ekstra guide samt tid og ro
 • ros og anerkendelse
 • ekstra støtte i aktiviteter samt leg

 

Kommunikation og sprog:

Det er vigtigt både at være en del af fællesskabet, men også kunne kommunikere sine følelser og frustrationer, at kunne udtrykke sig.

 

Hvad skal børnene opnå

 

 • kunne lytte til en besked
 • kunne lytte til en fortælling/historie
 • interessere sig for bøger, sange, rim og remser
 • kunne gentage/ imitere ord
 • sætte ord på følelser
 • spørge om hjælp
 • sætte ord på leg
 • tage initiativ til sprog, lave lyde, vrøvle/ prøve sig frem
 • gå fra at pege, til enkelte ord, til at påbegynde sætninger
 • kommunikere med de andre børn samt de voksne

 

Hvordan støtter vi børnene:

 

 • giver dem tid og ro til at sætte ord på
 • lytte til barnet og udvise interesse
 • motiverer dem til at anvende sprog
 • gentager og anerkender samt roser deres initiativ til sprog
 • hjælper med at sætte ord på leg og dialog med de andre børn
 • hjælper med at sætte ord på følelser
 • hjælper med at spørge/ sige fra i legesituationer
 • udfordrer børnene via. beskeder
 • er nærværende og være bevidst om øjenkontakt
 • sætter ord på, når vi som voksne gør klar til mad, er med i leg, i aktiviteter, daglige gøremål osv.
 • være opmærksomme på det non verbale sprog (mimik, kropssprog, ansigtsudtryk m.m. )
 • skaber nysgerrighed for sproget, og møder barnet på det stadiet, det nu er
 • følge barnets spor. Griber muligheden, når der opstår mulighed for sprog og motiverer
 • gentagelser generelt
 • være spørgende

 

 

 

Aktiviteter som kan støtte børnene:

 

 • dialogisk læsning
 • pegebøger/ billedbøger hvor vi sætter ord på
 • ”sprogbad”( siger ordene, sætter ordene i kontekst, hører, mærker, bevæger, ser på billeder osv. )
 • Leg med farver, billeder osv.
 • samling
 • sange med og uden fagter
 • leg med rim og remser
 • leg med overbegreber (frugter, grøntsager, møbler osv. )
 • teater
 • små videoklip på Ipad
 • emneuger med fordybelse i områder (f.eks. forår, tegn på forår, udflugter i naturen, billeder af forår osv. )
 • dialog hvor man på skift taler og lytter

 

Tegn:

 

 • får større ordforråd
 • får lyst til at fortælle
 • genkender sange/ fagter og synger med/ laver fagter
 • sætter lyd / ord på følelser
 • giver verbal eller nonverbalt udtryk for sine behov
 • bruger sprog i samvær med andre
 • sætter ord på handlinger

 

 

 Børn med særlige behov:

 • et tæt samarbejde med forældrene
 • ekstra guide samt tid og ro
 • motivere til sprog
 • ros og anerkendelse
 • sætte sprog på handlinger

 

 

 

Krop, sanser og bevægelse:

 

Følesansen, høresansen, lugtesansen, smagssansen, syns sansen og vestitulærsansen ( balance ). Vores sanser er vigtige. Det er gennem vores sanser at vi oplever verden og kropsligt at vi fysisk kan udforske den.

En vigtig del for at børn trives er, at deres basale behov er opfyldt, men især også, at de udvikler sig både sprogligt og også motorisk. Det at være selvstændig og ikke afhængig af en voksen på alle punkter gør, at børnene får en frihed. Jo mere stærk man er motorisk, jo mere selvstændig er børnene ofte. Man får fysisk velværd, og muskler opbygges til at kunne klare mere og være mere udholdende. Det at være fysisk i god form gør også, at man helbredsmæssige har det bedre og ens immunforsvar bliver stærkere. Dermed sagt, at når man har det godt fysisk , trives man også bedre. God ernæring hører også til godt velvære.

 

Hvad skal børnene opnå:

 

 • børnene skal have både grovmotoriske og finmotoriske færdigheder
 • de skal blive bevidst om at bruge kroppen, og hvad den kan ( kravle, trille, krybe,balancere, klatre op/ ned, løbe osv. )
 • de skal have kendskab til, hvad de forskellige dele af kroppen hedder
 • de skal turde udfordre dem selv
 • kunne kaste og påbegynde at vise tegn til at kunne gribe
 • holde på en farveblyant/blyant/tusch
 • vise interesse for at klippe
 • kunne skubbe sig frem på f.eks. en scooter
 • putte ting i sættekasser
 • børnene skal bruge deres sanser og være bevidst om dem
 • en sund tilgang til kost og bevægelse

 

Hvordan støtter vi børnene:

 

 • at give børnene mulighed for at have redskaber som udfordrer dem motorisk
 • at der er plads og rum til motorisk udfoldelse
 • at vi også bruger naturen til motorisk udfoldelse
 • at vi motiverer børnene til at udfolde sig motorisk
 • at vi giver mulighed for, at børnene bliver stimuleret sansemæssigt
 • at støtte dem I at turde bruge deres sanser og udforske gennem deres sanser
 • at gøre dem bevidst om hvordan de kan bruge deres sanser
 • at finde aktiviteter som både udfordrer og giver lyst til motorisk udfoldelse
 • at der er legetøj, som stimulerer sanser og finmotorik
 • at der er mulighed og materialer til rådighed til at bruge og stimulere finmotorikken
 • at give dem varieret kost(se stykket om kostpolitik )

 

Aktiviteter som kan støtte børnene:

 

 • Motorik
 • Arbejde med de forskellige sanser spontant eller i planlagte aktiviteter
 • gymnastik
 • gåture
 • ture i skoven på ujævn underlag, samt skråt underlag
 • motoriske redskaber som madrasser, bolde, kravletunnel, puder, balancepuder osv.
 • sanglege som opfordrer til at bruge kroppen
 • aktiviteter med materialer som stimulerer sanserne såsom: Massagebolde, sansebane, sanseposer, lytte til rasler med forskelligt indhold, smage forskellige produkter, som stimulere sanserne ( salt, sødt, surt, tørt, blødt osv. )
 • aktiviteter med redskaber som stimulerer finmotorikken (sakse, blyanter, farveblyanter, limstifter osv. )
 • mad skåret i små stykker som skal samles op via pincetgreb

 

Tegn:

 

 • tager initiativ til fysisk aktivitet
 • at de bruger deres sanser
 • udviser glæde ved fysisk aktivitet
 • udfordrer sig selv og prøver egne grænser af
 • hjælper med at tage sit eget tøj på
 • kender ord på krops dele
 • bliver opmærksom på deres sanser

 

Børn med særlige behov:

 • et tæt samarbejde med forældrene
 • ekstra guide samt tid og ro
 • ros og anerkendelse
 • ekstra støtte i aktiviteter
 • være mere motiverende
 • indlægge pauser

 

Kultur, æstetik og fællesskab:

Kulturelle udtryksformer rummer mange aspekter lige fra at kunne udtrykke sig gennem/sanse forskellige materialer, til at udtrykke sig gennem dans, musik, teater m.m. Kultur indeholder også mange kontraster. Forskellen på by kultur og at bo på landet. Kulturen i andre lande og deres skikke. Almindelig bordkultur og almen dannelses kultur. Så kulturelle udtryksformer rummer mere end som så. Kultur er noget man kan opleve/sanse alene men ofte er det også noget vi oplever i fællesskab og kan gøre i fællesskab.

 

Hvad skal børnene opnå:

 • børnene skal have kendskab til sange/sanglege
 • de skal have kendskab til musik, teater, rim og remser
 • at kunne dele og skabe oplevelser i fællesskab
 • at kunne acceptere forskellighed og alligevel gøre noget i fællesskab
 • blive inspirerede af hinanden og af de voksne
 • de skal kunne kende og anvende forskellige materialer og udtrykke sig gennem disse
 • blive glad for noget de har lavet og anerkende noget andre har lavet
 • børnene skal lære en spise kultur
 • almen opdragelse (at man ikke slår, kradser, kravler på bordet, kaster med tingene eller skriger når man ikke får sin vilje)
 • de skal opnå kendskab til den danske kultur samt andre kulturer
 • opnå ud af egen vilje, at hjælpe til. Få en fornemmelse af hvad der er rigtigt og forkert. Gebærde sig socialt
 • kende forskellen på land og by

 

Hvordan støtter vi børnene:

 

 • de voksne er rollemodeller for sprogkulturen i huset, taler ordentlig til børnene og hinanden
 • guider børnene til at udtrykke sig verbalt i stedet for f.eks. at bruge hænderne
 • lærer børnene køkultur ved at hjælpe dem med f.eks. at stå og gå i række
 • gennem ris og ros at give børnene en fornemmelse af, hvad der er rigtig og forkert opførsel
 • har forskellige musikinstrumenter til rådighed
 • har forskellige materialer til rådighed ( ler, lim, maling osv. )
 • give børnene inspiration til at udtrykke sig/anvende forskellige materialer
 • sørge for bøger / video/ Ipad, som kan understøtte emner
 • give børnene mulighed for at opleve teater, musik og kunst
 • udflugter i nær miljøet ( skov, strand, biblioteket m.m. )
 • have traditioner
 • have madkultur, opleve et fællesskab, hyggestund med bordskik

 

Aktiviteter som kan støtte børnene:

 

 • lave aktiviteter hvor børnene får mulighed for at udtrykke sig gennem forskellige materialer

f.eks. maleaktiviteter, klippe/ klistre, lave lerfigurer, arbejde med naturmaterialer

 • højtlæsning og dialogisk læsning
 • udflugter
 • spille teater sammen eller for børnene
 • kigge på billeder i bøger eller på Ipad
 • traditioner så som fødselsdage, jul,påske m.
 • emnearbejde med gentagelser og fordybelse
 • billeder og musik fra andre lande
 • lave aktiviteter der giver plads til forskellighed
 • lave små f.eks. grupper med interesse fællesskaber

 

 

Tegn:

 

 • viser lyst og glæde til at deltage i aktiviteter sammen med de andre
 • udviser nysgerrighed og deltager aktivt, når vi er på udflugt
 • udviser glæde og deltager aktivt i traditioner
 • glæder sig over at vise det man har lavet ( billede, lerfigur osv. )
 • kan glæde sig over det andre har lavet
 • udviser glæde ved musik, dans, teater m.m.
 • udviser glæde ved at lave noget sammen med andre
 • begynder at vise bordskik

 

Børn med særlige behov:

 • mere tid
 • rød tråd mellem forældre og institution
 • flere gentagelser
 • ekstra guide
 • en til en

 

 

Natur, udeliv og science:

 

Hvad skal børnene opnå

 • glæde ved at færdes i naturen og bruge alle sanser, deres fantasi og krop i terræn med forhindringer og skråninger.
 • Børnene skal udforske og udfordre dem selv
 • kendskab til hvordan man behandler dyr og planter
 • kendskab til årstiderne
 • kendskab til nærmiljøet
 • hvad kan vi bruge naturen til?
 • Hvad kan vi lave i naturen f.eks. vindmøller der blæser, spille bold m.m
 • nysgerrige børn som interesserer sig for og respekterer naturen
 • mærke forskel på vejret ( at vi tager handsker på fordi det er koldt, regntøj på det regner på næsen osv. )
 • høre om, undersøge og blive nysgerrig på naturfænomener

 

Hvordan støtter vi børnene:

 

 • give børnene mulighed for at færdes ude i forskellig slags vejr
 • opfordre børnene til at bruge deres sanser i naturen ( dufte til en blomst, mærke det bløde mos, kaste med de visne blade osv. )
 • give børnene tid og ro til at opdage
 • kigge i bøger, film og på Ipad og uddybe emner om skoven, dyrene i skoven, vejret, årstiderne osv.
 • gribe de spørgsmål der kommer / opstår
 • gå på opdagelse sammen med børnene
 • samle/plukke ting i naturen og tage dem med hjem

 

Aktiviteter som kan støtte børnene:

 

 • ugentlige ture i naturen
 • aktiviteter som giver plads til at opleve forskelligt vejr
 • ture i nærmiljøet
 • lad børnene udfolde sig motorisk i skoven
 • samle ting i naturen, tage med hjem og lad det indgå i et emnearbejde
 • emner og samtaler om natur og naturfænomener. Udforske naturfenomener.

 

Tegn:

 

 • udviser glæde ved at opholde sig i naturen
 • får lyst til at være aktiv i naturen og bruge sine sanser
 • er opmærksom på dyr og planter
 • får lyst til at udforske og undersøge ting i naturen
 • viser at naturen inspirerer til at lege

 

Børn med særlige behov:

 • forberedelse
 • ro og tid til at bearbejde indtryk
 • gentagelser
 • understøtte med sanselige oplevelser

 

 

 

Evaluering:

 

Læreplanerne evalueres årligt på vores pædagogiske eftermiddag, som ligger i efteråret.

 

 

 

Før barnet starter:

Før barnet starter afsætter vi tid til, at I som forældre med jeres barn kan besøge småbørnsgruppen for at se de rammer, jeres barn skal være i, samt at vi får mulighed for at høre om lige netop dit/jeres barns vaner, spisevaner, sovevaner, allergi m.m.

Her har vi mulighed, for at fortælle om hverdagen med børnene, og hvad du skal medbringe.

 

 

Barnets start:

Vi planlægger starten sammen med jer på formødet. Kom gerne og deltag den første dag i aktivitetsrummet fra kl.10 til 11. På dette tidspunkt er de andre børn mødt ind og har fået formiddagsmad, og vi har legetime, hvor der i dette tidsrum, når dit barn er kørt ind, er forskellige aktiviteter. Hvis der de efterfølgende dage er mulighed, så start gerne med korte dage, hvor barnet er der få timer, for at lette overgangen til de nye omgivelser.

 

 

Ting som skal medbringes:

-bleer

-sutter

-solcreme ved allergi

-specialcrem hvis barnet ikke tåler zinksalve

-specialkost såsom modermælkserstatning, allergikost m.m.

-sovedyr/klud

-skiftetøj

-fodtøj til ude samt inde

-hue og vanter

-flyverdragt/regntøj

 

 

Åbningstider:

Der er mulighed for at aflevere dit barn fra kl.7.00-17.00 mandag til torsdag og fredag fra kl.7.00-16.00. I tidsrummet 7.30-16.30 varetages barnet altid af personalet fra småbørnsgruppen, fredag dog kun i tidsrummet 7.30-15.30. I de yderliggende timer er det på skift børnehavens personale og småbørnsgruppens personale, som varetager pasningen af barnet. Der kan søges om udvidet åbningstid om morgenen.

 

 

Ved sygdom:

Ring om morgenen så snart du/I ved om barnet kommer eller ej. Vores telefon er åben fra kl.7.00.

Vi modtager ikke syge børn i småbørnsgruppen.

Hvis dit barn bliver syg i løbet af dagen, vurderer vi, om det er forsvarligt, at barnet bliver i småbørnsgruppen, og vi ringer til dig/jer som forældre.

Skal dit barn have medicin, mens det er i småbørnsgruppen, skal medicinbeholderen have læselig påskrift med oplysninger om følgende:

 

Barnets navn

Medicinens art

Den ordinerede dosis

Dato

(husk at medicinen skal afleveres i original emballage)

 

 

Barnets fødselsdag:

Vi tager udgangspunkt i kommunens kostpolitik og begrænser derfor sukker indtaget hos de 0-3 årige. Vi fejrer dog stadig barnets fødselsdag med hvad der tilhøre sig ( vi synger fødselsdagssang, pynter bordet og sætter flag ved døren og barnet for en gave osv. ) Som forældre må man også gerne medbringe lidt mundgodt til fødselsdagen.

 

Forslag til et udvalg af sukker begrænset fødevare til fødselsdags menu:

 • hjemmebagte boller (finkernet )
 • forskellige frugter
 • Pandekager
 • æbleskiver

 

 

Lukkedage:

Børnehaven har lukket:

- d.5 juni 

- d.24 december

- d.31 december samt 1 januar

I forbindelse med ferieperioder ( påske, vinterferie sommerferie osv.), vil der forekomme vikar. Børnene bliver dog i deres faste rammer.

 

Kostpolitik:

Småbørnsgruppen tilbyder børnene en sund, varieret kost tilrettelagt ud fra retningslinjer fra sundhedsplejersken. Al specialkost skal man selv medbringe (herunder spædbørnskost, allergikost m.m.)

Formålet med kosttilbudet er:

- at give børnene en sund, varieret kost, så børnene får de næringsstoffer, de har brug for, for at kunne udvikle sig bedst muligt.

- at børnene med alderen kan være med i forberedelsen af måltidet og lære om god hygiejne omkring måltidet.

 

Rygning:

Der må ikke ryges på småbørnsgruppens matrikel eller indenfor i småbørnsgruppens opholdsrum.

Ligeledes må de ansatte heller ikke ryge i arbejdstiden.

 

Mobil:

Det vigtigt for os, at høre når i aflevere barnet, om der er noget særligt, vi skal være opmærksomme på (hvis barnet ikke har sovet godt, ikke har ville spise morgenmad osv.) Ligeledes er det vigtigt, at man er tilstede ved afhentningen af sit barn. Der kan være beskeder omkring, hvordan barnets dag har været (søvn, hvis barnet har spist anderledes, hvis barnet har ageret anderledes end det plejer osv. ) Derfor vil vi frabede os mobil under aflevering og afhentning.

 

Bopælsændring:

Husk at give besked ved adresseændringer samt ændrede arbejdstelefonnumre og mobilnummer.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidst opdateret 23.05.2019

Del denne side med verden eller bare en ven på Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn eller mail.

Fandt du siden nyttig?

Nørrevang Børnehave Nørrevang 4 6200 Aabenraa tlf: 73768733